اطلاعیه مهم در خصوص ارسال سفارشات در روزهای پایانی سال